Kursdato Fornavn Etternavn
06.12.2018 Kjell Ivar Bjerke
06.12.2018 Nina Grønnerud
06.12.2018 Øystein Stulen
06.12.2018 Petter Gulløy
06.12.2018 Cato Ugelstad Dolva
06.12.2018 Ingrid Torsberg
09.10.2018 Anette Halvorsen
09.10.2018 Jan Sørensen
09.10.2018 Tove Larsen
09.10.2018 Linda Kristoffersen
09.10.2018 Karim Zekhnini
09.10.2018 Jan Egil Walle
09.10.2018 Kjell Pedersen
09.10.2018 Kim Andre Aas
09.10.2018 Jon Harald Karlsen
09.10.2018 Theodor Aasland Valen
09.10.2018 Aslan Khatuev
09.10.2018 Tommy Svendsen
09.10.2018 Nina Jensen
Ingen kurs Kjell Ivar Bjerke