Kursdato Fornavn Etternavn
06.12.2018 INGRID TORSBERG
14.01.2020 ALF ESPEN FLATIN
14.01.2020 AHMED NADER ABDULAGADIR
14.01.2020 Yowhannes Mebrahu Tekie
14.01.2020 Yngve Lauritsen
14.01.2020 Ahmed Mohammed Ahmed
26.11.2019 MOHAMED ABDULLAH HASAN