Kursdato Fornavn Etternavn
14.01.2020 AHMED MOHAMMED AHMED
18.02.2020 MAY BERTHELSEN
18.02.2020 TONE BERGEN
18.02.2020 BIRGER STURGIS LOOMER
18.02.2020 TOM EINAR SØRENSEN
18.02.2020 DAG AUGESTAD
18.02.2020 NIAZ SADIQ ALI
18.02.2020 Mehari Nemariam Okbagergish
18.02.2020 Hussein Jimaale
18.02.2020 Hussein Jimaale
26.11.2019 MOHAMED ABDULLAH HASAN