Kursdato Fornavn Etternavn
26.11.2019 AL-DULAIMI MUSHTAQ HATEM HASAN
26.11.2019 PER THOMAS SØVDE
26.11.2019 TOM MAGNE GRØNSTEN