Taxi Transport Telemark AS

– et selskap eiet av drosjenæringen i Telemark som tilbyr tjenester på et selvstendig grunnlag til drosjenæringen primært, men også til andre som har behov for logistikk og annet relatert til persontransport og/eller personalhåndtering. Vårt produktspekter er bredt – ta kontakt så “syr” vi et tilbud til deg. Husk det er bare din fantasi som setter begrensingene!

TTT tilbyr deg det du har behov for. Vår oppgave er å levere deg tjenester som bidrar til at du kan redusere dine kostnader.

Basis er Finn Frogne’s system, både taksameter og “back-office” system, men benytter du andre systemer, la ikke det være en hindring. Løsningene er der, så ta gjerne kontakt for en nærmere dialog. Pr. i dag håndterer selskapet også TDS og CenCom – kunder.

Investering i taksameterssytem er ikke “bare” utstyret i bilen.
Like mye er det investering i baksystemer som skal gi deg konkurransefortrinn også i morgen. Sikre at du kan levere det dine kunder forventer og møte de krav de stiller. Derfor er baksystemet like viktig om ikke mer enn selve enheten i bilen. Gjennom våre konsepter sikrer vi deg dette, samtidig som vi bidrar til din kostnadsreduksjon i hverdagen.