Saldo på ditt kort kan du også få ved å:

Andre spørsmål vedrørende TT-tjenesten besvares av din respektive fylkeskommune.


Vest-Agder Møre og Romsdal
Vest-Agder Fylkeskommune

Tlf:38 05 00 00

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Tlf:71 28 02 81

Trykk på fylkesvåpenet ditt for informasjon om Transporttjenesten for funksjonshemmede i ditt fylke.

Kontakt Taxi Transport Telemark A/S på e-post:ttkort@telemarktaxi.no